About Verin Company

ประวัติของบริษัท (Company Profile)
 
 
ข้อมูลทั่วไป
บริษัท  วีริณ  จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการขายและการให้เช่ากระเช้าไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ 20/1 ซอยลาดกระบัง34 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
 
ชื่อ                         : บริษัท  วีริณ  จำกัด
สถานที่ตั้ง                 : 20/1 ซอยลาดกระบัง34 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105536047867
โทรศัพท์                 : (662) - 040-5933
โทรสาร                 : (662) - 065-1433
ก่อตั้ง                 : 23 เมษายน พ.ศ. 2536
ทุนจดทะเบียน         : 5,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน         : 43 คน 
 
ประวัติบริษัท
บริษัท  วีริณ  จำกัด  เป็นบริษัทที่จำหน่ายและให้บริการเช่ากระเช้าไฟฟ้า  สำหรับงานก่อสร้างอาคารสูง ทางบริษัทให้บริการกระเช้าไฟฟ้าสำหรับงานทาสี , ซ่อมผนังรอยร้าว , กันซึมอาคารสูง , งานกระจก, อลูมิเนียม , งานโฆษณาติดป้ายติดสติ๊กเกอร์ทุกชนิด
ทีมงานของบริษัท วีริณ  จำกัด มีประสบการณ์และความชำนาญสูง และมีช่างผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะโดยเน้นที่คุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก เรามีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในวงการก่อสร้าง ทั้งในเรื่องของการขาย และการให้เช่าบริการกระเช้าไฟฟ้า 
จากวันนั้นถึงวันนี้ งานของบริษัท  วีริณ  จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการกระเช้าไฟฟ้ามากว่า 20 ปี ได้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของวงกว้างเสมอมา  
ในปัจจุบัน บริษัท  วีริณ  จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการกระเช้าไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าก่อสร้างหลายบริษัท เช่น บริษัท  นวกิจอลูมินั่ม  จำกัด , บริษัท  วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด, บริษัท ปีเตอร์สัน  จำกัด , บริษัท นันทวัน  จำกัด เป็นต้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท วีริณ  จำกัด ได้ปรับตัว และเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการและมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้การทำงาน พันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย บริษัท วีริณ  จำกัด มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยงานต่าง ๆ ที่บริษัทได้ทำมาเชื่อว่าเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
บริษัท วีริณ  จำกัด ประสบผลสำเร็จ
 
นอกจากนี้แล้ว บริษัท  วีริณ  จำกัด เชื่อว่าการสร้างทีมงานที่ดี เท่ากับการมีแผนงานธุรกิจที่ดี บุคลากรของบริษัท  วีริณ  จำกัด ทุกคนมีความมุ่งมั่น และได้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ นอกจากการอบรมภายในองค์กรอยู่เสมอ ทีมงานทุกคนภูมิใจกับผลงานที่ผ่านมา และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพให้บริการให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
 
วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในงานบริการกระเช้าไฟฟ้าให้มีคุณภาพ และมีจริยธรรม
 
ภารกิจ
บริษัท  วีริณ  จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านงานกระเช้าไฟฟ้า มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ครบวงจร ตลอดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานต่อลูกค้า ดังนั้นภารกิจของบริษัท  วีริณ  จำกัด จึงประกอบไปด้วย
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการด้านกระเช้าไฟฟ้าที่มีคุณภาพ
2. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดจนให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ การเอาใจใส่ (Caring) การใฝ่สร้างสรรค์ (Creativity) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) และความกล้า (Courageous) แก่พนักงาน ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเชื่อมั่นในการให้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 

 

TAG

จำหน่าย, ขาย, กระเช้าไฟฟ้า, ให้บริการเช่า, ขายกระเช้าไฟฟ้า, ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้า, gondola, gondola,ขาบรีม, ลูกเวท, สายไฟ, สลิง, มอเตอร์, คอนโทรล , กระเช้าสำหรับงานทาสี, กระเช้าซ่อมผนัง, กระเช้าอาคารสูง, กระเช้างานกระจก, กระเช้าอลูมิเนียม, กระเช้างานโฆษณา, กระเช้าติดป้าย, กระเช้าติดสติ๊กเกอร์, กระเช้างานรับเหมา, กระเช้างานกระจก, กระเช้าอลูมิเนียม, กระเช้างานโฆษณา, กระเช้าติดป้าย, กระเช้าติดสติ๊กเกอร์, กระเช้างานรับเหมา, กระเช้าตึกสูง, gondola, กระเช้าอาคารสูง, กระเช้างานกระจก, กระเช้าอลูมิเนียม, กระเช้างานโฆษณา, กระเช้าติดป้าย, กระเช้าติดสติ๊กเกอร์, กระเช้างานรับเหมา

บริษัท วีริณ จำกัด

20/1 ซอยลาดกระบัง 34 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร. 0-2040-5933 แฟกซ์. 0-2065-1433
EMAIL : info@verin.co.th